Адрес: Fethibey Caddesi Zeynepkamil Sokak
No: 24 - PK34134
Laleli - İstanbul - TURKEY

телефон: +90 212 519 30 40
Факс: +90 212 512 17 80
Email: info@laleligonen.com